KURSY DLA FIRM
Przeprowadzamy audyt językowy, badamy kompetencje, przygotowujemy strategię. Wdrażamy indywidualnie opracowany kurs językowy, monitorujemy i zarządzamy projektem szkoleniowym na każdym jego etapie.

Audyt, strategia, wdrożenie

Audyt językowy jest istotnym elementem szkoleń językowych dla firm i instytucji. Audyt językowy MultiLingua to fachowa analiza globalnych potrzeb firmy, analiza potrzeb indywidualnych pracowników, ocena ich kompetencji językowych. W ramach audytu odbywają się testy pisemne i ustne oraz spotkania mające na celu ustalenie oczekiwań, priorytetów i zakładanych celów.

Na podstawie uzyskanych danych opracowujemy indywidualny program szkolenia językowego, ustalamy zasady monitorowania przebiegu kursu i postępów kursantów, określamy zasady współpracy na zajęciach oraz harmonogram spotkań. W oparciu o stan faktyczny, oczekiwania i zakładane rezultaty wytyczamy najbardziej optymalne ścieżki rozwoju kompetencji językowych.

Wdrażamy opracowany kurs językowy, monitorujemy i zarządzamy jego przebiegiem na każdym etapie. Systematycznie dokonujemy ewaluacji i przygotowujemy okresowe raporty postępów w nauce.

Do tej pory mieliśmy przyjemność pracować dla wielu firm i instytucji – banków, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, firm z sektora MSP, spółek akcyjnych – szkoląc tak szeregowych pracowników, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, jak i członków zarządów i prezesów.

Prześlij szczegóły i uzyskaj ofertę teraz!

Wyślij szczegóły


Copyright Multilingua | 2016