Autor wpisu
Karina Woźniak

Aktualności > Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ankiety rekrutacyjnej

06 August 2012

logotypm

Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ankiety rekrutacyjnej do projektu Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course!

Do projektu zgłosiły się 22 kobiety i 8 mężczyzn. Jedna kobieta zrezygnowała z udziału w projekcie dnia 30.07.2012r.
W dniach od 23 lipca 2012r. do dnia 3 sierpnia 2012r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1.    Joanna Lech – Przewodnicząca Komisji
2.    Karina Woźniak – Członek Komisji
3.    Katarzyna Wiecha – Członek Komisji
4.    Sylwia Paszkiewicz-Zielińska – ekspert z ramienia wykonawcy kursu
wyłoniła grupę docelową projektu w składzie:

01.    Małgorzata Wilk
02.    Teresa Królica
03.    Ewa Niejadlik
04.    Maria Galus
05.    Anna Jachymczyk
06.    Justyna Krzechki
07.    Gabriela Spodymek
08.    Magdalena Walczak
09.    Agnieszka Bardorz
10.    Beata Kandora
11.    Stanisław Wolny
12.    Marek Peciak
13.    Paweł Krzechki
14.    Janusz Potempa
15.    Tomasz Dziób
16.    Damian Błaszczak

oraz grupy rezerwowe kobiet i mężczyzn.

W trakcie oceny formalnej pod uwagę wzięto następujące kryteria:

  • zatrudnienie na terenie powiatu oleskiego lub kluczborskiego,  • wykształcenie – kurs PNF wymaga posiadania tytułu fizjoterapeuty lub rehabilitanta: dr lub mgr lub licencjat lub technik. Oznacza to, że osoby będące w trakcie studiów np. magisterskich, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły/uczelni kształcącej na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja nie mogą uczestniczyć w tym kursie,  • dostarczenie do biura projektu lub przesłanie e-mailem prawidłowo wypełnionej i własnoręcznie podpisanej ankiety aplikacyjnej, podpisanego regulaminu naboru oraz ksero dyplomu.


W trakcie oceny merytorycznej pod uwagę wzięto następujące kryteria:

  • poziom wykształcenia,  • posiadane dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  • w przypadku osób, które uzyskały taką samą liczbę punktów także kolejność zgłoszeń


Priorytetowo traktowano osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Zgodnie z założeniami projektu i pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr ZR.I.5202-60/AF/11 z dnia 31.07.12r.

Do projektu nie zostały zakwalifikowane osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

W razie pytań proszę o kontakt z Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej,    Joanną Lech: 606-826-573
Komisja Rekrutacyjna

 

Pozostałe wpisy


Copyright Multilingua | 2016