Autor wpisu
Karina Woźniak

Aktualności > Strategia

10 Maj 2016

Na podstawie uzyskanych danych podczas audytu opracowujemy indywidualny program szkolenia językowego, ustalamy zasady monitorowania przebiegu kursu i postępów kursantów, określamy zasady współpracy na zajęciach oraz harmonogram spotkań. W oparciu o stan faktyczny, oczekiwania i zakładane rezultaty wytyczamy najbardziej optymalne ścieżki rozwoju kompetencji językowych.

Wdrażamy opracowany kurs językowy, monitorujemy i zarządzamy jego przebiegiem na każdym etapie. Systematycznie dokonujemy ewaluacji i przygotowujemy okresowe raporty postępów w nauce.

 

Pozostałe wpisy


Copyright Multilingua | 2016