Autor wpisu
Karina Woźniak

Aktualności > Wybór wykonawcy PNF

01 August 2012

logotypmWYBÓR WYKONAWCY PNF

Kluczbork, dn. 01.08.2012r.

ZAMAWIAJĄCY: MultiLingua Karina Woźniak, ul. Grunwaldzka 13a/10, 46-203 Kluczbork, niniejszym informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.07.2012r. wpłynęły 2 oferty na przeprowadzenie kursu PNF podstawowy – 2 części dla 1 grupy szkoleniowej – 16 uczestników/uczestniczek:
1.    Zieliński Mariusz Centrum Edukacji, 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 7
2.    Centrum Rehabilitacji Kinezio, Sylwia Paszkiewicz-Zielińska, 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 15/409
I jedna informacja o niemożności przeprowadzenia kursu.

Ofertę korzystniejszą przedstawiła firma Centrum Rehabilitacji Kinezio, Sylwia Paszkiewicz-Zielińska, 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 15/409 zdobywając w ramach kryterium cena 100% punktów i została wybrana do realizacji zadania.

Kurs PNF dla fizjoterapeutów – of course! współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Priorytet 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Pozostałe wpisy


Copyright Multilingua | 2016